پانزدهم آبان جشن ميانه‌ی پاييز . کتابفروشی جیحون

 

Jeihoon.net

 
 
پانزدهم آبان

جشن ميانه‌ی پاييز

 

در آثار کهن ایرانی از شش جشن سالیانه نام برده شده است که با نام «جشن‌های گاهنباری» (پاره‌های سال/ موسم‌های سالیانه) شناخته می‌شوند

گاهَنبار اَیاثْرِم، به معنای آغاز سرما، سومين جشن از جشن‌های گاهنباری‌ست که در میانه فصل پاییز، پانزدهم آبان‌ماه، برگزار می‌شده است

 

لذت خواندن كتاب‌های پيشنهادی جيحون را

در شب‌های‌ بلند پاییز بچشيد

 
 
 
 
 
پاییز فصل آخر سال است
پاییز سال بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Share to Facebook                           
 
 
undefined
 
تمايل به دريافت خبرنامه ندارم
 

 

 

طراحی سایت : وب نگاران پارسه